Aanmelden
   
  Home  Trainingen  Prezi-Les Primair  Prezi Ontwerp  Contact   
 
 
   

> Klachtenformulier

Klachtenprocedure 

Download het klachtenformulier en vul het volledig in. Het formulier, voorzien van datum en handtekening, dient u aangetekend te sturen naar:

Prezi-les
T.a.v. dhr. H.W. Swart
Grimberghoek 27
7546 HJ Enschede.

De klacht wordt vertrouwelijk behandeld en door de afdeling waar het betrekking op heeft afgehandeld. 

Er wordt een klachtendossier aangemaakt met de volgende gegevens:
- de naw-gegevens van u;
- de indieningsdatum van de klacht;
- de naam van de klachtverantwoordelijke;
- een omschrijving van de klacht;
- de datum en de wijze van afhandeling van de klacht;
- de gevoerde correspondentie met betrekking tot de klacht;
- de status van de klacht (in behandeling/afgehandeld).
Het dossier wordt gedurende de periode van ten minste één jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Prezi-les neemt uitsluitend schriftelijke klachten in behandeling. Prezi-les zorgt ervoor dat de klacht zo spoedig mogelijk bij de klachtverantwoordelijke terecht komt. 

Prezi-les bevestigt u schriftelijk binnen 4 weken dat de klacht in behandeling is genomen. De klacht wordt binnen zes weken (bij eenvoudige klachten) dan wel binnen drie maanden (bij complexe klachten) nadat deze is bevestigd afgehandeld. Blijkt deze termijn niet haalbaar dan wordt u hierover tijdig schriftelijk geïnformeerd met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd. Wanneer de uitkomst van de procedure onacceptabel is voor u dan heeft u de mogelijkheid binnen drie maanden de klacht voor te leggen aan, een door Prezi-les aan te wijzen, onafhankelijke persoon. De uitspraak van deze onafhankelijke persoon is bindend.

Prezi-les Team

   
  Inloggen op e-learning omgeving:
Voor het inloggen op Prezi-les.nl wordt gebruik gemaakt van cookies.
  E-mail:
 
  Wachtwoord: